OŚRODEK TRANSPLANTACJI
UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY
W KRAKOWIE

Stowarzyszenie na rzecz dzieci z chorobą nowotworową
KOLIBER

Strona Główna Oddział Przeszczepiania Komórek Krwiotwórczych Zakład Transplantologii Stowarzyszenie Program Badań Nad Komórkami Macierzystymi

dr med. Jolanta Goździk
dr med.
Jolanta Goździk

e-mail
życiorys
tel. +48 605 039 732

Ośrodek Transplantologii
Uniwersytecki
Szpital Dziecięcy
w Krakowie
Ośrodek
Transplantacji

ul. Wielicka 265
30-663 Kraków
tel. (012) 659-15-93
658-20-11 wew. 1650
fax (012) 659-15-94
e-mail
wizytówka

English version
english version


Uniwersytecki Szpital Dziecięcy

Ośrodek Transplantacji mieści się w 3-piętrowym budynku, łączącym część kliniczną z zapleczem laboratoryjnym i naukowo-badawczym Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego (USD). Ośrodek rozpoczął swoją działalność w kwietniu 2002r i obecnie posiada akredytacje Ministra Zdrowia na wykonywanie wysokodawkowanej terapii i przeszczepienia allogenicznych i autologicznych komórek krwiotwórczych.

Parter Ośrodka zajmuje Zakład Transplantologii z licznymi pracowniami wyposażonymi w nowoczesny sprzęt i aparaturę naukowo-badawczą. Piętra I i II Ośrodka przeznaczone są dla Oddziału Przeszczepiania Komórek Krwiotwórczych oraz Oddziału Immunoterapii i Terapii Genowej (w organizacji). Piętro III, to pomieszczenia z aparaturą zapewniającą klimatyzację i nawiew jałowego powietrza pod nadciśnieniem do pokoi pacjentów.

W Oddziale Przeszczepiania Komórek Krwiotwórczych znajduje się łącznie 18 łóżek, w tym 10 w pokojach jednoosobowych ze śluzą i łazienką (zespoły izolatkowe) oraz 8 łóżek w pokojach dwuosobowych. Wyposażenie pokoi spełnia wszystkie warunki konieczne dla prowadzenia intensywnej opieki medycznej nad pacjentem w okresie wysokodawkowanej terapii i przeszczepiania komórek krwiotwórczych. W dyspozycji oddziału pozostaje sala operacyjna, pokój separacji wyposażony w 2 separatory typu Baxter 3000+ oraz pokój zabiegowy.

W Ośrodku mieści się również Bank Komórek Krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz prowadzona jest działalność usługowa (preparatyka, mrożenie i przechowywanie) dla komercyjnych banków krwi pępowinowej.

W realizacji swoich zadań Ośrodek Transplantacji ściśle współpracuje z pozostałymi jednostkami wieloprofilowego szpitala, jakim jest USD. Gwarantuje to wysoką jakość świadczonych usług oraz bezpieczeństwo i skuteczność prowadzonego tutaj leczenia.

Kierownikiem Oddziału Przeszczepiania Komórek Krwiotwórczych oraz osobą pełniącą funkcję  Kierownika Ośrodka Transplantacji jest dr n med. Jolanta Goździk.

 

ostatnia aktualizacja:
licznik odwiedzin: